Krav på yrkeskompetensbevis

Sedan september 2016 så har ett krav på yrkeskompetensbevis tillkommit för den som som yrkesmässigt kör lastbil med transport av gods. Detta för att höja både kunskapen och skickligheten hos de förare tar dessa körkort och de som redan finns ute på vägarna. För busstransport så har detta krav funnits sedan 2015.

Denna lag som kom innebär att man måste gå en utbildning för att få detta yrkeskompetensbevis. Är du bussförare så går du utbildning YKB för buss, kör du lastbil så är det YKB för lastbil du väljer. Det yrkeskompetensbevis som du får gäller i fem år och du kommer att få gå fortbildning vart femte år för att få behålla ditt YKB.

Kravet gäller vid yrkesmässig trafik och man går en utbildning på minst 35 timmar om man redan har sitt körkort för buss eller lastbil. Sitter du med exempelvis ett C-kort för tung lastbil utan släp så kan du köra lastbil om det inte sker yrkesmässigt. Ska du arbeta som lastbilschaufför och köra yrkesmässigt så är du tvungen att ha ett YKB för det fordon du ska köra.

Det är Transportstyrelsen tillsammans med olika branschorganisationer som ser till att all yrkesverksam trafik efter våra vägar är säkra och att den som sitter bakom ratten har relevant utbildning för det yrke de utför. Det sker förändringar och yrket utvecklas så denna utbildning är nödvändig för att säkerställa att förare kan sin sak.

Som yrkesförare så har man ansvar att se till så man får genomgå denna YKB utbildning om man inte redan har gjort det. Företagen har också ett ansvar att anställa duktiga och utbildade chaufförer. Vid kontroll så ska giltigt bevis kunna visas upp, i annat fall blir det böter om inte giltigt YKB finns.